Zen

Zen on henkinen harjoitus, jossa opettajat ovat sukupolvien ajan ohjanneet oppilaita oivaltamaan itse. Sana zen on japaninkielinen muunnos sanskriitin sanasta ”dhyana”, meditaatio. Zenmeditaatio hiljentää mielen rentoon, luonnolliseen ja valppaaseen tilaan. Silloin on mahdollista herätä tähän hetkeen ja todellisuuteen. Japaniksi tätä heräämistä kutsutaan nimellä kensho, ”nähdä todellinen olemuksensa” tai ”nähdä maailma sellaisena kuin se on”.

Harjoitamme zenmeditaatiota yhteydessä elävään traditioon, Pohjois-Euroopassa toimivaan Zenbuddhistiska Samfundetiin. Opettajamme ovat sensei Sangen Salo sekä Zenbuddhistiska Samfundetin johtajat roshi Sante Poromaa ja roshi Kanja Odland. Noudatamme japanilaisen Sogaku Harada ‑roshin perustamaa perimyslinjaa, jonka roshi Philip Kapleau on tuonut länteen.

Sensei Sangen Salo
Roshi Sante Poromaa ja roshi Kanja Odland